SHAPING BEHAVIORS FOR IMPACT

Zobacz Nagrania

Uwalniając siłę Marek w kształtowaniu bardziej zrównoważonych zachowań i stylu życia konsumentów.

Inicjatywa SB Brands for Good ma na celu wspieranie wiodących Marek w dążeniu do uczynienia zrównoważonego stylu życia łatwiej dostępnym i bardziej pożądanym przez ludzi na całym świecie.

Współczesne Marki mają możliwość na dobre wpłynąć na zmianę zachowań konsumentów i ich stylu życia.

Dlatego współpracujemy z ekspertami w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, innowacji i marketingu, aby wykorzystać nasz zasięg, zasoby i wpływ, aby uczynić odpowiedzialną konsumpcję bardziej atrakcyjną i osiągalną na dużą skalę, jednocześnie czyniąc zrównoważony rozwój przewagą konkurencyjną we wszystkich branżach i obszarach działalności.

Wierzymy, że jest to jedyna droga do "dobrego wzrostu". Konsumenci podążają za Markami, które nie tylko gwarantują im wyjątkowe produkty i doświadczenia, ale też tworzą silne relacje oraz podejmują wymierne działania, , które pomagają im żyć lepiej dzisiaj i tworzyć bardziej zrównoważoną przyszłość dla wszystkich.