Innovation Framework

W Brands for Good oferujemy autorską metodologię i warsztaty, projekty badawcze i wiele innych innowacyjnych narzędzi. Wszystko, co robimy, koncentruje się na tym, jak możemy prowadzić zmianę zachowań na dużą skalę w kierunku przyjęcia dziewięciu kluczowych zrównoważonych zachowań

Socio-Cultural Trends Tracker

Socio-Cultural Trends Tracker

Powtarzalne w corocznym cyklu badanie populacyjne, wzbogacone o dane kwartalne, zaprojektowane w celu oceny nastawienia konsumentów do zrównoważonego rozwoju i dotyczących go zagadnień. Obszarem, który badamy jest poziom wypełnienia luki między intencjami a działaniem w ogólnej populacji i na poziomie specyficznym dla danej marki (marek).

Czytaj więcej

Ad Sustainability Awareness Platform (ASAP)

Ad Sustainability Awareness Platform (ASAP)

Autorska metodologia, która w rzetelny, i trafny sposób nowocześnie mierzy efektywność założeń marketingowych i jakość realizowanej reklamy w zakresie jej skuteczności w angażowaniu konsumentów w obszarze dziewięciu najistotniejszych zrównoważonych zachowań.

Pull Factor Workshop

Pull Factor Workshop

Przydatny zestaw narzędzi warsztatowych dla marketerów i liderów marek, który pozwala lepiej zrozumieć dynamikę zmian ludzkich pragnień i zachowań, dzięki czemu można projektować komunikację, która podnosi znaczenie i wpływ marki, zwiększa jej udział w rynku i prowadzi do zmiany kultury stylu życia konsumentów na zrównoważoną , prospołeczną i przyjazną dla środowiska.

Czytaj więcej

Brands for Good CMO Advisory Council

Brands for Good CMO Advisory Council

Miejsce, w którym dyrektorzy marketingu (CMO) spotykają się co kwartał i z udziałem prelegentów zewnętrznych rozmawiają na temat najważniejszych trendów i tematów w branży marketingowej.

Media & Content

Media & Content

Prezentujemy i promujemy Marki Partnerów Brands for Good, dzięki którym zrównoważony styl życia staje si ę bardziej osiągalny oraz wspieramy wykorzystanie zbiorowej siły marketingu Marek do tego, aby w celu zrównoważone praktyki stały się powszechne.