Konsumenci rozumieją problem śladu węglowego, ale wciąż mają trudności z powiązaniem go z ich własnym wpływem na otoczenie

SB Brands for Good Team

Konsumenci rozumieją na czym polega ślad węglowy, ale wciąż mają trudności z powiązaniem go z ich własnym wpływem na środowisko.

Nowe badania przeprowadzone przez Sustainable Brands i Ipsos pokazują, jak konsumenci odnoszą się do kwestii społecznych i środowiskowych oraz przejrzystości w zakresie emisji dwutlenku węgla. W ciągu ostatnich kilku lat Sustainable Brands przeprowadziło kilka cykli badań, śledząc zmieniające się motywacje i zachowania konsumentów oraz to, jak rozumieją oni aktualne kwestie społeczne i środowiskowe, a także w jaki sposób postrzegają marki. Dzięki temu marki tworzące SB Brands for Good mogły wykorzystać te dane, żeby opracować własne strategie konsumenckie i przygotować kreacje marketingowe, które uwzględniają zmiany dotyczące ważnych trendów społeczno-kulturowymi. W badaniu SB Brands for Good, przeprowadzonym w grudniu 2021 roku we współpracy z
Ipsos, wzięło udział 1000 amerykańskich konsumentów. Miało ono na celu zmierzenie postępów w rozumieniu zasad zrównoważonego stylu życia w ramach Dziewięciu Zrównoważonych Zachowań. Sondowało też pojmowanie wzajemnych powiązań między kwestiami społecznymi i środowiskowymi oraz to, jakie konkretne problemy konsumenci uważają za priorytetowe oraz ich znajomość terminu ślad węglowy.

Od czego zacząć?

Amerykańscy konsumenci najczęściej deklarują podjęcie działań w zakresie Reduce Water and Food Waste (redukcji zużycia wody i marnotrawstwa żywności) , Go Circular (wykorzystania obiegu zamkniętego) oraz Eat More Plants (wsparcia konsumpcji warzyw). Porównując deklarowane działania podejmowane w ramach wszystkich Dziewięciu
Zrównoważonych Zachowań w 2021 r. w porównaniu z 2020 r., można zauważyć znaczny spadek we wszystkich obszarach. Respondenci podejmują zrównoważone działania średnio o 17 proc. rzadziej niż w poprzednim roku, co może być spowodowane ciągłym obciążeniem emocjonalnym i finansowym związanym z COVID-19, jak również zmniejszeniem wsparcia ze strony rządu. 
Na pytanie o bariery, jakie napotykają, próbując żyć w sposób bardziej zrównoważony, podobnie jak w naszym badaniu z 2020 roku, ankietowani odpowiedzieli, że jest to zbyt kosztowne oraz że nie wiedzą, od czego zacząć. Oznacza to, że to marki powinny inspirować i edukować konsumentów w dziedzinie bardziej zrównoważonego stylu życia. W badaniu poproszono respondentów o uszeregowanie kwestii społecznych i środowiskowych zgodnie z tym, jakie uważają za najważniejsze do rozwiązania. Na pierwszy plan wysunęły się zmiany klimatyczne, następnie bezdomność, dostęp do opieki zdrowotnej, przemoc z użyciem broni oraz rozpowszechnianie fałszywych informacji. Chociaż globalny problem środowiskowy znajduje się na szczycie listy, to jednak badani skoncentrowali się na
kwestiach społecznych na poziomie społeczności lokalnych. Pokazuje to, że marki kierujące się misją i mające cele społeczne muszą być liderami w tej dziedzinie, okazując wsparcie lokalnym społecznościom.

Własny ślad węglowy

Ciekawe są wyniki badania dotyczące świadomości terminu ślad węglowy. Respondenci nie do końca rozumieją, jak ich działania wpływają na ślad węglowy. Ponad połowa badanych uznała, że największy wpływ na ich ślad węglowy ma wszystko, co jest związane z energią - zarówno przechodzenie na źródła odnawialne, jak i podejmowanie działań mających na celu jej oszczędność. Respondenci w ograniczonym stopniu rozumieli związku pomiędzy ich osobistym śladem węglowym a tym, co wybierają do jedzenia. Jest to obszar, w którym marki związane z branżą spożywczą mogą edukować konsumentów na temat pozytywnego wpływu zrównoważonych wyborów żywieniowych - spożywania większej ilości produktów roślinnych, pozyskiwanych lokalnie i przyjaznych naturze oraz ograniczanie marnotrawstwa żywności. Zrozumienie intencji i działań respondentów w dziedzinie zrównoważonego stylu życia to
ważny impuls dla marek, by tworzenia kampanie, które mają na celu zmianę nawyków konsumenckich i pokazują, że działania na rzecz zrównoważonego rozwoju są dostępne i mogą być inspirujące i satysfakcjonujące. 

Aby zapoznać się z raportem, warto odwiedzić stronę internetową Brands for Good - Socio-Cultural Trends.