Marki mogą i powinny tworzyć efektywny storytelling, który inspiruje do działania i ma pozytywny wpływ na ludzi i planetę

SB Brands for Good Team

Marki mogą tworzyć własne historie, które inspirują do działania i mają pozytywny wpływ na ludzi i planetę
Marketerzy często wykorzystują film jako medium, żeby tworzyć narracje, które zmieniają serca i umysły jednocześnie napędzając pozytywną zmianę zachowań konsumentów. Bo w końcu całe nasze życie jest kształtowane przez różne narracje. Historie, których słuchaliśmy w dzieciństwie pobudzały naszą wyobraźnię, a jednocześnie uczyły o przeszłości, pomagając budować nowe doświadczenia, ukazując możliwe warianty tego, co nadejdzie w przyszłości. Mamy dziś do czynienia z mieszanką narracji wpływających na naszą kulturę. Potrzebne jest
nam inspirujące przywództwo, aby zjednoczyć - to właśnie tutaj mogą wkroczyć marki. Marketingowcy nie tylko są strażnikami marki, są współtwórcami naszej społecznej narracji, a przekaz marki ma zdolność do napędzania zmian kulturowych. Marki są ‘opowiadaczami’ historii, pomagającymi konsumentom w drodze do zrównoważonego życia. Nigdy wcześniej siła opowiadanych przez nas historii nie była tak ważna i nie kryło się za nią tyle możliwości.

Subiektywna ocena

Ocena wpływu opowieści musi być subiektywna, jeśli nie ma możliwości zmierzenia jej skuteczności. Branża marketingowa dysponuje wieloma narzędziami do mierzenia wszelkiego rodzaju wpływu reklamy na markę i potencjału sprzedaży, ale do tej pory nie powstało branżowe narzędzie do mierzenia, czy reklama może skłonić ludzi do podjęcia działań w ramach celowych inicjatyw oraz czy komunikacja może wpłynąć na samą markę. Sustainable Brands, we współpracy z partnerami korporacyjnymi inicjatywy SB Brands for Good, w tym Procter & Gamble, PepsiCo, Visa i Nestlé, opracowała narzędzie, które odpowiada na tę potrzebę i jest dostępne dla marek ze wszystkich branż. Ad Sustainability Awareness Platform, czyli ASAP, mierzy zdolność reklamy do napędzania działań
konsumentów w odniesieniu do Dziewięciu Zrównoważonych Zachowań, a także jej wpływ na ogólną przychylność wobec określonej marki. Dzięki badaniom Sustainable Brands, tych dziewięć zachowań zostało zidentyfikowanych jako te, które marki i konsumenci mogą podejmować wspólnie, aby stworzyć pozytywną zmianę i stymulować kulturę
zrównoważonego życia.

Wskazówki od liderów

Wnioski płynące z użycia narzędzia ASAP, w połączeniu z radami znanych liderów marek, pokazują, że skuteczny storytelling może być tworzony poprzez komunikaty reklamowe w wersji filmowej w sposób, który cechuje autentyczność, wiarygodność i trafność. A to pozwala markom kreować pozytywne zmiany zachowań zwiększając zaangażowanie i sympatię konsumentów. Nadszedł więc czas, aby marki wyszły poza merkantylne próby zmiany postaw ludzi, a zamiast tego skupiły się na wypracowaniu trwałej i zrównoważonej zmiany zachowań konsumentów. Badania SB Brands for Good pokazują, że jedną z głównych przeszkód w prowadzeniu bardziej zrównoważonego życia jest brak wiedzy. Jest to ogromna szansa dla marek, aby stać się liderami w tym zakresie poprzez inspirację i edukację dotyczące sposobów, w jakie ludzie mogą się zjednoczyć i wzajemnie zachęcać do działania. Na przykład, podczas tworzenia jakiejkolwiek strategii komunikacji, czy też jednorazowej reklamy, czy z kolei w pełni zintegrowanej kampanii, uwzględnienie wyraźnego wezwania do działania jest najlepszym sposobem na przejście od orędownictwa do napędzania realnych działań konsumentów. Konsumenci są otwarci na uczenie się i przyjmowanie nowych
zachowań. Zdecydowanie faworyzują marki, które potrafią im pokazywać atrakcyjne wzorce godne naśladowania.

Narracje budzą emocje

Marki, które są liderami i potrafią zachęcić konsumentów do bardziej zrównoważonego życia, bez watpienia zyskują przewagę konkurencyjną. Badania pokazują, że konsumenci chętniej niż kiedykolwiek dotąd słuchają o zrównoważonych inicjatywach marek, wspierając te, które robią najwięcej dobrego dla ludzi i planety. Marki mogą wspólnie wywierać wpływ, który poprowadzi społeczeństwo ku zrównoważonej przyszłości, rozwijając przekaz
reklamowy za pomocą materiałów wideo. O sprawach poruszonych w niniejszym artykule traktuje seria SB Brands For Good Excellence in Execution. Jest to zbiór podręczników pokazujących jak tworzyć przełomowe kreacje w
różnych obszarach marketingu, zawierający listę najlepszych praktyk i bibliotekę inspirujących przykładów. Poradniki zostały stworzone przez partnerów korporacyjnych inicjatywy SB Brands for Good, którzy chcieli podzielić się swoimi najbardziej wartościowymi studiami przypadków i przemyśleniami na temat tego, co uznali za optymalne rozwiązania
kreatywne strategii marketingowych.

Informacje na ten temat można znaleźć: sbbrandsforgood.com/excellence-in-execution. Chcąc dowiedzieć się więcej o tej serii podręczników należy skontaktować się z Brands for Good - BFG@sustainablebrands.com.