Nasza misja i wizja

Inicjatywa SB Brands for good

Świat się zmienia, podobnie jak zmienia się wpływ Marek i biznesu na ludzi. Wśród wyzwań związanych ze zmianą klimatu, niedoborem zasobów, nierównością i niesprawiedliwością, wiodące Marki mogą i powinny zmieniać i kształtować masowe zachowania konsumenckie. Mogą one również wykorzystać swój zrównoważony rozwój jako przewagę konkurencyjną, płynnie wbudowując go w swoją działalność i branding.

Jako globalna inicjatywa SB "Brands for Good" ma na celu wykorzystanie połączonej siły oddziaływania Marek, aby uczynić zrównoważony styl życia dostępnym i atrakcyjnym, inspirować nim konsumentów i tym samym kształtować zmianę ich zachowań na dużą, niespotykaną dotąd skalę.

Partnerzy SB Brands for Good - największe światowe marki - łączą swoje siły tworząc „Inkubator Innowacji" oferujący autorskie narzędzia, projekty badawcze, warsztaty i przywództwo ukierunkowane na przyspieszenie procesów promujących zrównoważony styl życia.

NASZE ZOBOWIĄZANIE

Aby wykorzystywać połączoną siłę swojego wpływu wszyscy Partnerzy SB Brands for Good zobowiązują się do:

  • 1

    Postawić w centrum obietnicy naszej marki cel środowiskowy i społeczny, zarówno w odniesieniu do naszych produktów, jak i doświadczeń konsumentów

  • 2

    Wykorzystywać naszą komunikację marketingową i wpływ Marki, aby uczynić zrównoważone życie dostępnym, aspirującym i satysfakcjonującym.

  • 3

    Współdziałać. tak, aby bezustannie transformować marketing i wykorzystywać go jako siłę do zmiany zachowań i wywierania pozytywnego wpływu na ludzi, społeczności i planetę, na której razem żyjemy