Socio-Cultural Trend Tracker'22

Zrównoważony rozwój to nie tylko kwestie związane z ekologią, czy społeczną odpowiedzialnością biznesu. To również więcej, niż rekompensowanie szkód wywołanych przez działanie biznesu. To przede wszystkim sposób odpowiedzialnego działania brandów we wszystkich obszarach wpływających na ich funkcjonowanie jako organizacji. Dotyczy to produktów końcowych w szerokim spektrum - od produkcji i łańcucha dostaw, przez podejście do kwestii społecznych i pracowniczych, po same produkty i usługi, będące emanacją wartości marek i podążających za nimi konsumentów.

Razem z naszym partnerem Instytutem Badawczym Ipsos przeprowadziliśmy Badanie Socio-Cultural Trend Tracker 2022 na reprezentatywnej grupie 2001 polskich konsumentów, w wieku 16-74. Głównym celem była diagnoza stanu świadomości polskich konsumentów w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz sprawdzenie ich gotowości do podjęcia działań w obszarze 9 Zachowań Zrównoważonego Stylu Życia - ze szczególnym naciskiem na spójność między deklarowanymi intencjami a realnymi działaniami. 

Dodatkowo, zebrano także ocenę zrównoważonych działań wśród 214 największych Marek z 15 sektorów: sklepy budowlane i wyposażeniowe, higiena osobista, kosmetyki, bankowość, finanse i ubezpieczenia, telekomunikacja, sklepy online, napoje, napoje alkoholowe, sklepy odzieżowe, energia i paliwa, elektronika, medycyna bez recepty, produkty tytoniowe, przekąski, żywność.  

Metodologia badania wyróżnia się na tle wielu innych badań dotyczących zrównoważonego rozwoju, co najmniej na kilka sposobów - mówi Mateusz Głowacki, Dyrektor badań ilościowych w Ipsos Poland.

  • Definiujemy obszar sustainability szeroko, uwzględniając w nim również kwestie społeczne, np. te związane z równością płci albo przejawami społeczeństwa obywatelskiego. Inne badania nierzadko zawężają zrównoważony rozwój do kwestii ekologicznych - które są oczywiście bardzo ważne, ale bynajmniej nie wyczerpują tematu. 
  • Ta szeroka perspektywa została przełożona na model 9 Zachowań Zrównoważonego Stylu Życia, które stanowią analityczny szkielet naszego raportu i pozwalają na formułowanie klarownych, konkretnych wniosków. 
  • Zrównoważone zachowania badamy nie tylko poprzez ogólne deklaracje zgody lub niezgody na nie, ale również pytając o bardzo szczegółowe „mikro-akcje”, czyli codzienne zachowania - na pozór małe i nieznaczące, ale z doniosłymi konsekwencjami w skali społecznej.
  • Szeroka definicja próby pozwala nam analizować sytuację nawet w takich podgrupach jak Generacja Z czy osoby w wieku emerytalnym.

Podsumowując, Ipsos realizuje globalnie wiele badań na temat zrównoważonego rozwoju i nasi eksperci są autorami licznych publikacji i wystąpień konferencyjnych na ten temat. Doskonale znając temat, gorąco polecamy raport z Socio-Cultural Trend Trackera jako lekturę świeżą i inspirującą.
 

Dowiedz się więcej

Pobierz dokument pdf, żeby zapoznać się z wybranymi wnioskami z naszego badania.
Skontaktuj się z nami, jeżeli interesuje Cię pełna wersja raportu, pogłębione analizy i oferta warsztatów transformacyjnych.

* Pole obowiązkowe