The Pull Factor Workshop

Nowa droga (do) budowania marki

Marki mają oczywistą i sprawdzoną siłę wpływu, inspirowania i kształtowania zachowań swoich klientów. Ale gdyby tak, zamiast na siłę pchać konsumentów w kierunku zrównoważonego stylu życia, wykorzystać wpływ marki, aby „przyciągnąć” ich w kierunku zrównoważonych zachowań, angażując ich własne hierarchie wartości? Warsztaty „Pull Factor”, stworzone na podstawie spostrzeżeń z naszych badań „Pull Factor”, robią dokładnie to. Zbudujemy wielofunkcyjne zespoły z różnych obszarów Twojego biznesu i Twojej agencji komunikacyjnej, aby w sposób metodyczny wykorzystać poszczególne aspekty Twojej transformacji zrównoważonego rozwoju jako przewagi konkurencyjnej, poprawić autentyczność przekazu Twojej marki, nawiązać głębszą i uczciwą więź z konsumentami oraz stymulować trwałe zmiany zachowań na dużą skalę.

Zadaniem warsztat Pull Factor jest inspirowanie wielofunkcyjnego zespołu zajmującego się marketingiem, zrównoważonym rozwojem, innowacjami i strategią biznesową, aby stymulować odważne pomysły, jednocześnie ugruntowując członków zespołu w podstawowych działaniachTwojej marki. Wyjdziesz z warsztatu z wiedzą, narzędziami i jasną wizją dotyczącą:

1. Tworzenia atrakcyjnych kampanii marketingowych, które przemawiają do Twoich konsumentów
2. Zwiększenia znaczenia marki, zaangażowania i jej postrzegania
3. Budowania kultury w zrównoważonego życia
 

Nie bez powodu jest to nasz najbardziej popularny warsztat